Normal Theme Yellow on Black Theme Fusia on Black Theme

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಮಹದೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟ, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು , ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವ / ಜಾತ್ರೆಗಳ ವಿವರ

ಅಭಿಷೇಕ - ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ

  • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ರಿಂದ 7:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
  • 10:30 ರಿಂದ 12:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
  • ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ರಿಂದ 8:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಜಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ

  • ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:00 ರಿಂದ 6:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
  • (2 ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆಗಳು)
  • ಸಂಜೆ 6:30 ರಿಂದ 8:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
  • (1 ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ)

ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸೇವೆ

  • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ 2:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
  • (ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ)

ಗ್ಯಾಲರಿ

ವೀಡಿಯೋ

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ವಿವರ ಕಿ.ಮೀ
1 ಶ್ರೀ ಸಾಲೂರು ಮಠ 1.ಕಿ.ಮೀ
2 ಶ್ರೀ ಕೋಡು ಗಲ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರ 4.ಕಿ.ಮೀ
3 ಶ್ರೀ ಪಾದದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 16.ಕಿ.ಮೀ
4 ಶ್ರೀ ಕೊಂಬುಡಿಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 10.ಕಿ.ಮೀ
5 ಶ್ರೀ ತಪ್ಪಸರೇ ಕ್ಷೇತ್ರ 16.ಕಿ.ಮೀ
6 ಶ್ರೀ ನಾಗಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 18.ಕಿ.ಮೀ
7 ಹೊಗೇನಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ 50.ಕಿ.ಮೀ
Home|Sitemap|Screen Reader Access

Screen Reader Access


Screen Reader Website Free/Commercial
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ (External website that opens in a new window) Free
System Access To Go http://www.satogo.com/ (External website that opens in a new window) Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 (External website that opens in a new window) Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp (External website that opens in a new window) Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 (External website that opens in a new window) Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ (External website that opens in a new window) Commercial